O Inorde abre o plazo de axudas aos concellos para a promoción de produtos propios

Publicidad

As subvencións pódense solicitar ata o 23 de marzo e van destinadas a concellos de menos de 20.000 habitantes

O Boletín Oficial da Provincia publicaba, o pasado 18 de febreiro, as bases reguladoras da convocatoria de axudas para o financiamento de accións de promoción de produtos propios de Ourense realizadas por concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes durante o ano 2023. Este ano, co fin de incrementar a contía económica que se concede a través desta convocatoria aos concellos solicitantes destas axudas, incrementouse a partida total dispoñible da mesma (75.000 euros).

Cada concello interesado presentará un único proxecto relativo a unha acción ou a un conxunto de accións promocionais dun ou de varios produtos propios. En todo caso, só poderán ser obxecto de subvención aqueles cuxo orzamento sexa, como mínimo, de 6.000 euros.

A contía da axuda pode alcanzar ata o 50% do custe total de cada proxecto para os concellos de 5.000 ou máis habitantes e do 70% para os municipios de menos de 5.000 euros, en todo caso, a axuda non poderá ser superior aos 12.000 euros. Os interesados en solicitar ditas axudas poden presentar a súa solicitude ata o 23 de marzo de 2023.

Publicidad

As solicitudes, subscritas polo representante legal da entidade interesada, serán dirixidas á Presidencia do Inorde, presentaranse de forma telemática, a través do Rexistro Xeral da sede electrónica da Deputación de Ourense, (https://sede.depourense.es/), a través do catálogo de trámites do rexistro electrónico, no que se utilizará o trámite denominado “solicitude de propósito xeral”.